GPS – czy detektyw może legalnie z niego korzystać?

GPS – czy detektyw może legalnie z niego korzystać?

Spotykam się wielokrotnie z różnymi opiniami na temat posługiwania się lokalizatorem GPS. Zdania są bardzo mocno podzielone. Czytałem różne komentarze mecenasów, prokuratorów i ludzi, którzy mają wiedzę w tym temacie. Otóż do dnia 14 sierpnia 2020 roku nie było jasnych informacji, można lub nie można posługiwać się lokalizatorem. Jaką zmianę przyniosła wspomniana wyżej data? Otóż nastąpiła zmiana w ustawie o policji. Do tej pory art. 45. ustawy o usługach detektywistycznych mówił “Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone
dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przed wspomnianą powyżej datą nie było jasno określone co należy do środków zastrzeżonych. Na chwili obecnej ustawa o policji wyraźnie wyszczególnia co należy do tych magicznych środków i nigdzie nie ma tam zapisu, który wspominał by cokolwiek o lokalizatorach GPS.