Gazeta Koras

Gazeta Detektywi Koras

Poszukiwana płeć piękna.

O kodeks karny ociera się każdy z nas. Ktoś kiedyś powiedział “daj mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Kodeks karny i poszukiwania przez policję,

Read More »
Mature Japanese businessman with mask using hand sanitizer while working overtime at home late at
Gazeta Detektywi Koras

Wymagania kwalifikacyjne detektywa

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli: Okoliczności, o których mowa w pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o

Read More »
Male detective with photo camera, crime scene
Gazeta Detektywi Koras

Jakie prawa ma detektyw

Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Terminem stosowanym wobec osób prowadzących prywatne

Read More »
Two Mobiles Phone To Phone Wirelessly Charging On Desk
Gazeta Detektywi Koras

Legalność podsłuchów

Podsłuchy są ogólnie nielegalne. Detektyw jednak jest upoważniony do zbierania i przetwarzania informacji. Zatem w przypadku, gdy zbierzemy informacje i przekażemy je już przetworzone, które

Read More »
Using mobile phone
Gazeta Detektywi Koras

Czy można zakładać podsłuchy w pracy?

W Kodeksie pracy nie ma żadnych przepisów umożliwiających stosowanie podsłuchu w telefonie służbowym, dlatego uznaje się, że jest to nielegalne. Jeśli natomiast pracownik wyrazi zgodę

Read More »