Czy można zakładać podsłuchy w pracy?

Czy można zakładać podsłuchy w pracy?

W Kodeksie pracy nie ma żadnych przepisów umożliwiających stosowanie podsłuchu w telefonie służbowym, dlatego uznaje się, że jest to nielegalne. Jeśli natomiast pracownik wyrazi zgodę na zainstalowanie aparatury podsłuchowej, to jest możliwe jej zainstalowanie.

Podsłuch zostanie zarządzony w drodze postanowienia sądu, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego.