Jakie prawa ma detektyw

Jakie prawa ma detektyw

Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Terminem stosowanym wobec osób prowadzących prywatne śledztwa jest termin private detective (pol. prywatny detektyw)[2]. Detektyw to również stanowisko służbowe w Policji[3], przeznaczone dla niektórych z policjantów wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.
W Polsce usługi detektywistyczne mają stosunkowo krótką historię. Agencje detektywistyczne i prywatny sektor ochrony pojawiły się bowiem w okresie przemian ustrojowych na początku lat 90. Wtedy to przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej statuujące zasadę wolności działalności gospodarczej stworzyły warunki dla podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz ochrony osób i mienia. Agencje detektywistyczne pojawiły się w Polsce wraz z agencjami świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Na świecie działalność w zakresie usług detektywistycznych jak i ochrony osób i mienia jest określana jednym terminem – private policing[6].
zródło wikipedia
Detektyw nie może przeszukiwać pojazdów, mieszkań czy prywatnych osób. Nie wolno mu legitymować osób podejrzanych ani tym bardziej więzić czy przetrzymywać kogokolwiek wbrew jego woli.