Gazeta Detektywi Koras

Zagadnienia prawne-FAQ

Poszukiwana płeć piękna.

O kodeks karny ociera się każdy z nas. Ktoś kiedyś powiedział “daj mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Kodeks karny i poszukiwania przez policję, kojarzą się nam z bandziorami, gdzie jedno spojrzenie określa, gdzie jest jego miejsce. Poniżej przedstawiamy kobiety, które mniej lub bardziej przyczyniły się do tego, że są poszukiwane przez policję. Kamila …

Poszukiwana płeć piękna. Read More »

Mature Japanese businessman with mask using hand sanitizer while working overtime at home late at

Wymagania kwalifikacyjne detektywa

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli: Okoliczności, o których mowa w pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej …

Wymagania kwalifikacyjne detektywa Read More »

Male detective with photo camera, crime scene

Jakie prawa ma detektyw

Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Terminem stosowanym wobec osób prowadzących prywatne śledztwa jest termin private detective (pol. prywatny detektyw)[2]. Detektyw to również stanowisko służbowe w Policji[3], przeznaczone dla niektórych z policjantów wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze. W Polsce usługi detektywistyczne mają stosunkowo krótką …

Jakie prawa ma detektyw Read More »

Using mobile phone

Czy można zakładać podsłuchy w pracy?

W Kodeksie pracy nie ma żadnych przepisów umożliwiających stosowanie podsłuchu w telefonie służbowym, dlatego uznaje się, że jest to nielegalne. Jeśli natomiast pracownik wyrazi zgodę na zainstalowanie aparatury podsłuchowej, to jest możliwe jej zainstalowanie. Podsłuch zostanie zarządzony w drodze postanowienia sądu, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego.